POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż:

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez kupującego podczas rejestracji w serwisie bądź składaniu zamówienia jest Sklep Kamex-BHP, ul. Dąbrowa 2 46-080 Chróścice.
  2. Celem zbierania danych osobowych jest wyłącznie wykonanie zobowiązań z umów sprzedaży zawieranych Sprzedawcą i Kupującym oraz promocja i reklama towarów oferowanych przez Sprzedawcę
  3. Udostępnione dane nie będą one przekazane innym podmiotom.
  4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych kupującemu przysługuje mu prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich podmiotowi.
  6. Sprzedawca zobowiązuje się stosować niezbędne środki techniczne w celu zabezpieczenia udostępnionych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?