Polityka zwrotów

1 . Odstąpienie od umowy.
1.1. Poza wyjątkiem określonym w pkt. 1.2 Konsument w terminie 14-stu dni od daty dostarczenia towaru może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.
1.2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do towarów, które były używane oraz noszą ślady użycia.
1.3. Konsument odstępujący od umowy składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
1.4. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14-stu dni, od dnia, w którym odstąpił do umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
1.5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
1.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca może jednak się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
1.7. Jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia towaru, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?